Posts tagged ‘innovointi’

Kokonainen verkkopersoona

Miten parhaat ideat syntyvätkin useimmiten väsyneenä ja epärelevantteja esityksiä kuunnellen? (Tai ideat, jotka ainakin sillä hetkellä kuulostavat parhailta pitkään aikaan.)

Päädyin puolivahingossa kuuntelemaan intialaisen opiskelijan esitelmää seksin ja sukupuolen huomioimisesta kokonaisvaltaisena kokemuksena HCI-alan (ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus) tutkimuksessa. Aihe ei äkkiä ajatellen juurikaan liity omaan työhöni eli käyttäjäinnovointiin verkossa, vaikka toki sukupuoli tulee esiin kaikessa, mitä ihminen tekee ja verkkoprofiilissaan itsestään ilmaisee.

Puhe kokonaisesta ihmisestä tunteineen, kokemuksineen ja sosiaalisine suhteineen laittoi kuitenkin miettimään myös omaa tutkimusaihetta piirun verran uudesta näkökulmasta. Keitä oikeastaan ovat nämä ihmiset, jotka ilmoittautuvat verkossa tapahtuviin käyttäjätutkimuksiin tai innovaatioprojekteihin? Mitä he tuntevat, ajattelevat, tietävät, kokevat, tekevät? Niin, keitä ovat nämä ihmiset nimimerkkien ja kommenttien takana, miksi he ovat mukana ja millainen kokemus innovointiin osallistuminen on. Mikä on yhteiskehittäjän profiili?

Ja koska ihminen ei ole yksinäinen subjekti ja verkossa tapahtuva yhteiskehittäminen on sosiaalista toimintaa, kiinnostavaa on myös kysyä, mikä on innovointiyhteisön profiili ja millaisia ihmisiä se tarvitsee toimiakseen. Millaisia ovat yhteiskehittäjien sosiaaliset suhteet ja mikä merkitys on kohtaamisilla verkossa ja kasvotusten?

Huomaan ensimmäisessä lauseessa tarkoittaneeni parhaita kysymyksiä. Nyt jos ymmärrän kysyä näitä myös aineistoltani (ja niiltä oikeilta ihmisiltä), niin ehkä kypsyvät myös ne parhaat ideat.

Mainokset

helmikuu 11, 2010 at 5:51 pm Jätä kommentti


Kategoriat