Posts tagged ‘oppiminen’

Oppimista tehtyä arvioimalla

Artikkeliluonnostani kommentoinut tuntematon vertaisarvioija kehotti minua lukemaan Torgeir Dingsøyrin artikkelin jälkipuintiarvioinneista (Postmortem reviews: purpose and approaches in software engineering). No minähän luin ja hämmästyin siitä, miten en ollut tullut ajatelleeksi, että kaksi lempiaiheistani liittyivätkin yhtäkkiä niin olennaisesti toisiinsa. Että organisaation oppimista tapahtuu ohjelmistoprojektien kautta.

Kyllä, se on minustakin itsestään selvää. Teoria vaikuttaa aina kauniilta ja selvältä, eikä siinä tällä kertaa ollut edes mitään uutta. Hämmästystä aiheuttaa se, miksen ole tullut soveltaneeksi samaa itsestäänselvyyttä myös käyttäjälähtöisissä tutkimusprojekteissa. Niidenkin kokemukset voisi analysoida systemaattisesti hyväksi havaittua metodia käyttäen yhdessä kaikkien osallistujien (myös käyttäjien) kanssa.

Kyllä, senkin pitäisi toki olla itsestään selvää. Huonoa omaatuntoa hiukan huojentaa tieto siitä, että arvioinnit sivuuttamalla kuulun 80 prosentin enemmistöön. Ja se fiksumpi viidenneskin keskittyy loppuarvioinneissaan useimmiten teknisiin yksityiskohtiin ja byrokraattisiin mittareihin sen sijaan, että ottaisi opiksi toiminnan prosesseista ja kehittäisi niitä.

Dingsøyrin paperia voisi siis suositella muillekin. Artikkeli pohjaa käsityksensä oppimisesta 1) käytäntöyhteisöihin (community of practise), joissa oppimista tapahtuu yhteisen osallistumisen kautta, sekä 2) hiljaisen ja käsitteellisen tiedon vuorovaikutteiseen prosessiin (Nonakan ja Takeuchin mallin mukaan). Projektin loppuarvioinnissa oppimista tapahtuu, kun hiljaista tietoa käsitteellistetään puheeksi ja jaetaan keskustelun kautta muiden käytäntöyhteisön jäsenten kanssa. Keskustelu päihittää tehokkuudellaan ja yksinkertaisuudellaan kaikki kalliit tiedonhallintajärjestelmät.

Dingsøyr esittelee kolme helppoa ja nopeaa menetelmää ohjelmistoprojektin jälkiarviointiin. Kaikkiin menetelmiin jollain tapaa kuuluvat vaiheet ovat:

 • valitse ja kutsu osallistujat, sekä viesti tilaisuuden tavoite
 • (henkilökohtainen ennakkopohdinta: mikä meni hyvin, mikä huonosti)
 • valitse fasilitoija, joka ei kuulu itse projektiin eikä ole osallistujien esimies
 • työpaja (0,5-2 päivää projektin laajuudesta riippuen)
  • palaa alkuperäisiin tavoitteisiin ja peilaa onnistumista niihin
  • mikä meni hyvin ja miksi, miksi, miksi (syiden kalastus esim. kalanruototekniikalla)
  • mitä olisi voinut tehdä paremmin, miksei niin tehty
  • kehitysehdotuksia
 • raportointi sekä esittely projektijohdolle ja osallistujille

Työpajoissa voidaan vapaamuotoisen keskustelun sijaan käyttää myös systemaattista tekniikkaa esim. post-it-lapuilla, joille osallistujat listaavat sekä onnistumisia että ongelmatilanteita ja jotka ryhmitellään ja nimetään yhdessä. Lopuksi havainnot voidaan priorisoida raportointia varten.

Mainokset

elokuu 4, 2010 at 4:53 pm Jätä kommentti


Kategoriat